Info
EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA BANKARSTVO / HRVATSKA NARODNA BANKA
2.12.2019.
U informativnom letku "Ključni savjeti o tome kako se zaštititi pri odabiru usluga internetskog ili mobilnog bankarstva" potrošačima se daju preporuke o konkretnim koracima koje je poželjno poduzeti pri sklapanju ugovora vezanog uz uslugu internetskog ili mobilnog bankarstva.
HRVATSKA NARODNA BANKA
28.11.2019.
Zamjenica guvernera Sandra Švaljek sudjelovala je u okruglom stolu na kojem se raspravljalo o potrebi postizanja odgovarajuće ravnoteže između inovacija koje se događaju u financijskom sektoru i upravljanja rizicima koji proizlaze iz digitalne transformacije.
HRVATSKA NARODNA BANKA
27.11.2019.
Financijska regulativa u Europskoj uniji trebala bi zadovoljiti 3F kriterija: biti fer, fleksibilna i futuristička, istaknula je viceguvernerka Hrvatske narodne banke Martina Drvar na panelu o budućnosti regulative financijskog sektora.
HRVATSKA NARODNA BANKA
27.7.2018.
Hrvatska narodna banka provodi postupak licenciranja u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, izdavanje elektroničkog novca, rad platnog sustava, obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača te upisa u odgovarajući registar koji vodi Hrvatska narodna banka.
HRVATSKA NARODNA BANKA
1.2.2016.
Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje odobrenja i suglasnosti vezanih uz rad kreditnih institucija i kreditnih unija.