Info
29.11.2023.

"Proces uvođenja eura u Hrvatskoj bio je zahtjevniji nego u slučaju država koje su ga započele prije svjetske financijske krize, a uspješan prelazak na euro odraz je pravodobnog i iscrpnog planiranja te predanog rada svih dionika" rekla je Ana Šabić, direktorica Direkcije za europske odnose na konferenciji F2 – Future of Fintech koja se održava 28. i 29. studenoga 2023. u organizaciji časopisa Bug.

5.7.2022.

U intervjuu su izložena gledišta i mišljenja autora koja ne odražavaju nužno službenu politiku ili stajalište Hrvatske narodne banke.

6.5.2022.

Linardo Martinčević, FinTech koordinator u Hrvatskoj narodnoj banci, sudjelovao je danas na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod nazivom "Technology, Innovation and Stability: New Directions in Finance (TINFIN)". Tijekom panel rasprave "FinTech in 2022 and beyond: Possibilities and new regulatory challenges" on je predstavio dosadašnja iskustva u radu regulatorno-inovacijskog huba HNB-a te se osvrnuo na aktualnosti u vezi donošenja regulatornog okvira za kriptoimovinu u EU, kao i na napredak na području razvoja centralnobankarskog digitalnog novca Europske središnje banke (projekt digitalnog eura).

13.5.2021.

"FinTech danas i sutra" naziv je predavanja kojeg je u četvrtak, 13. svibnja 2021., na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održao Linardo Martinčević, FinTech koordinator u Hrvatskoj narodnoj banci. Predavanje za studente je održano unutar nastavnog plana kolegija "Poslovna strategija" u okviru diplomskog studija, a glavne teme su se odnosile na razvoj i djelovanje Inovacijskog huba u HNB-u te na najave izdavanja centralnobankarskog digitalnog novca (Central Bank Digital Currency, CBDC).

30.12.2020.

Centralnobankarski digitalni novac (engl. Central Bank Digital Currency; u nastavku teksta: CBDC) posljednjih je godina jedna od najpopularnijih ekonomskih tema između središnjih banaka, međunarodnih institucija, akademske zajednice, pa i tržišnih sudionika. Istodobno, iako brojne središnje banke istražuju ili testiraju CBDC, još uvijek se nisu odlučile za njegovu primjenu u praksi.

HRVATSKA NARODNA BANKA
7.12.2020.

Središnje banke, kao regulatori, pomno prate što se događa s digitalizacijom novca koja je u rukama privatnog sektora, istaknuo je guverner Boris Vujčić na konferenciji Shift Money 2020 koja se održava 7. i 8. prosinca 2020. u Zagrebu.

HRVATSKA NARODNA BANKA
27.11.2020.

Na panelu "Kad ćemo se riješiti gotovine i zašto nikada?" održanom u sklopu konferencije " F2 - Future of Fintech konferencija" Linardo Martinčević, savjetnik u Direkciji za odnose s međunarodnim financijskim institucijama, uvodno je iznio recentne platne trendove u zemlji.

EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA BANKARSTVO / HRVATSKA NARODNA BANKA
2.12.2019.
U informativnom letku "Ključni savjeti o tome kako se zaštititi pri odabiru usluga internetskog ili mobilnog bankarstva" potrošačima se daju preporuke o konkretnim koracima koje je poželjno poduzeti pri sklapanju ugovora vezanog uz uslugu internetskog ili mobilnog bankarstva.
HRVATSKA NARODNA BANKA
28.11.2019.

Zamjenica guvernera Sandra Švaljek sudjelovala je u okruglom stolu na kojem se raspravljalo o potrebi postizanja odgovarajuće ravnoteže između inovacija koje se događaju u financijskom sektoru i upravljanja rizicima koji proizlaze iz digitalne transformacije.

HRVATSKA NARODNA BANKA
27.11.2019.
Financijska regulativa u Europskoj uniji trebala bi zadovoljiti 3F kriterija: biti fer, fleksibilna i futuristička, istaknula je viceguvernerka Hrvatske narodne banke Martina Drvar na panelu o budućnosti regulative financijskog sektora.
HRVATSKA NARODNA BANKA
27.7.2018.
Hrvatska narodna banka provodi postupak licenciranja u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, izdavanje elektroničkog novca, rad platnog sustava, obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača te upisa u odgovarajući registar koji vodi Hrvatska narodna banka.
HRVATSKA NARODNA BANKA
1.2.2016.
Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje odobrenja i suglasnosti vezanih uz rad kreditnih institucija i kreditnih unija.