Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Kako kontaktirati Inovacijski hub HNB-a?

S Inovacijskim hubom u kontakt možete stupiti slanjem popunjenog obrasca koji se nalazi u rubrici Obratite nam se.

Na koji način Inovacijski hub pruža podršku?

Inovacijski hub odgovara na upite poslovnih subjekata i razmjenjuje informacije iz nadležnosti HNB-a glede fintech pojava. Osim pisanim kanalom komunikacije, možemo se javiti i telefonom ili vas možemo pozvati na sastanak s namjerom bližeg upoznavanja vašega poslovnog slučaja kako bismo pružili adekvatnu podršku ili dali odgovarajuće smjernice.

U kojem roku se može očekivati odgovor?

Ovisno o sadržaju i složenosti upita, nastojat ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

U kojim područjima/slučajevima se mogu obratiti Inovacijskom hubu?

Inovacijski hub pruža podršku glede primjene regulatornog okvira iz područja nadležnosti HNB-a – supervizija, nadzor i licenciranje, i to kod inovacija povezanih s pružanjem bankovnih ili platnih usluga. Ako razvijate inovativna rješenja na području nebankovnih financijskih proizvoda i usluga, molimo da se obratite Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Više na: https://www.hanfa.hr/fintech/

Jesam li u obvezi obratiti se Inovacijskom hubu?

Niste u obvezi obratiti se Inovacijskom hubu, međutim poslovni subjekti odgovorni su za zakonitost poslovanja i usklađenost s propisima. Inovacijskom hubu možete se javiti ako niste sigurni je li za djelatnost koju nastojite obavljati nužno ishoditi licenciju HNB-a. Obavljanje djelatnosti pružanja bankovnih ili platnih usluga za koje se zahtijeva licenciranje, a bez prethodnog ishođenja licencije, smatra se prekršajem.

Kome Inovacijski hub nije namijenjen?

Inovacijski hub nije namijenjen poslovnim idejama u početnoj fazi razvoja kao ni općenitim pitanjima o fintech pojavama. Također, Inovacijski hub ne pruža savjetovanje vezano uz fintech poslovne pothvate niti pruža usluge pravnog, poreznog ili nekog trećeg, poslovno povezanog savjetovanja. U obraćanju Inovacijskom hubu potrebno je prethodno razraditi poslovni model vezan uz inovacije na području bankovnih ili platnih usluga.

Na kojim načelima počiva Inovacijski hub?

Inovacijski hub počiva na načelima:

  • povjerljivosti komunikacije (informacije i dokumentacija koje se od poslovnog subjekta zaprime tretiraju se kao povjerljive)
  • neslužbenosti komunikacije (stavovi i mišljenja izneseni u komunikaciji preliminarni su, neobvezujući i neformalni)
  • konkretnosti (komunikacija se odnosi na konkretan slučaj te se stavovi i mišljenja izneseni u komunikaciji mogu promijeniti u skladu s novim saznanjima, poslovnim okolnostima ili promjenama širega regulatornog okvira)
  • pravodobnosti odgovora (ovisno o sadržaju i složenosti upita, odgovor će se nastojati pružiti u najkraćem mogućem roku).